• Kép és mítosz II. Budapest: Typotex. 2016.
 • Emberlétünk határai. Gödöllő–Máriabesnyő: Attraktor. 2016.
 • Kép és mítosz. A mitológia esztétikája. Budapest: Typotex. 2014
 • Pszeudo Kierkegaard: A megfordult világ. Közreadja: Gyenge Zoltán. Budapest: Kalligram 2012.
 • Kierkegaard és a német idealizmus. Szeged: Ictus. 1996.
 • Schelling élete és filozófiája. Máriabesnyő-Gödöllő: Attraktor. 2005.
 • Kierkegaard élete és filozófiája. Máriabesnyő-Gödöllő: Attraktor. 2007.
 • F. W. J. Schelling: Stuttgarti magánelőadások. Máriabesnyő-Gödöllő: Attraktor. 2007. (Fordítás, utószó, jegyzetek – Weiss Jánossal)
 • Søren Kierkegaard: Az ismétlés. (Fordítás Soós Anitával, jegyzetek) Budapest: L’Harmattan. 2008.
 • F. W. J. Schelling: Filozófiai vizsgálódások az emberi szabadság lényegéről. (Fordítás, jegyzetek, szerkesztés – Boros Gáborral és Weiss Jánossal). Gödöllő: Attraktor. 2010.
 • Existenz und Ewigkeit (Über die Zeitauffassung von Schelling und Kierkegaard). Existentia 1992/1-4, 395-416.
 • Kierkegaard Forschung in Ungarn. Vergangenheit und Gegenwart. In: Kierkegaard Studies. Eds. Niels Jörgen Cappelřrn and Hermann Deuser. Berlin–New York: Walter de Gruyter, 341–357. 2000.
 • A közvetett és közvetlen közlés. Kierkegaard és a nyelv. in: Nyelvfilozófia Locke-tól Kierkegaard-ig. II. Szerk. Neumer Katalin. Budapest: Gondolat, 157–179. 2004.
 • Zur Erörterung der Seinslehre in der Kierkegaard-Nachschrift In: Prima Philosophia. Hrsg. Gehlhaar und Jaeggi. Bd. 18., Heft 1, 53–66. Cuxhaven–Dartford: Junghans Verlag. 2005.
 • The Concept of Beauty or „die reale Schönheit”. In: Ethics and Heritage. Pécs: Brambauer. 63–71. 2006.
 • Über die Religion – Nietzsche und Kierkegaard. In: Gedankensplitter zu Nietzsche. Szeklerburg: Status Verlag und Druckerei. 120–133. 2007.
 • The Heteronomy of sin. Richard, Agamemnon or perhaps Abraham? In: Shakespeare. Philosophical Aspect. Revue Internationale de Philosophie. Paris: Vrin. 1-2009. vol. 63. no. 247. 73–86.
 • A szabadság filozófiája. In: Göttingen dimenziói. Gondolat: Budapest. 57–69. 2009.
MTMT-adatok
teljes publikációs lista az MTMT-ben; összegző táblázat az MTMT-ben
Rövid írások Beszélgetésekről, előadásokról
A személytelen személyesség (Pro Philosophia 23 (2000) 34–36.
Kierkegaard-t olvasva (Magyar Tudomány 2013/6)
A filozófia „más" (Korunk 2015/9)
Perszeusz és Danaé (Spanyolnátha 2016/1)
Joan Miró ürügyén (Tiszatáj 2013/3)
az Élet és Irodalomban megjelent publicisztikák listája
Szerelem és más testi kínok a filozófiában és a művészetben
Beszámoló a Test és lélek c. vitaestről
Zalán Tibor legszebb versei és Gyenge Zoltán: Emberlétünk határai – könyvbemutató
A sorsszerűségtől a megtisztulásig
Zalán Tibor írása egy színházi előadásról
A filozófia hosszú éjszakája 2017
Interjúk
A kortárs filozófiáról (Kvantum, Szegedi Városi TV)
Szeged a filozófia és a napfény városa – "kisinterjú" (SZTElozófia Blog)
A művészet születése
Platónról
Van Morrison: Philosopher's Stone