Egyetemi tanulmányait Szegeden az Állam-és Jogtudományi Karon, majd Budapesten az ELTE filozófia szakán végezte. Ösztöndíjasként a Bécsi, valamint a Heidelbergi Egyetemen tanult. Végzése óta az SZTE BTK Filozófia Tanszékén dolgozik, jelenleg tanszékvezető egyetemi tanárként. 2017 júliusától a Bölcsészettudományi Kar dékánja.

Kandidátusi disszertációját a schellingi lét-tan és Kierkegaard egzisztencia fogalmának vizsgálatából készítette. Előbb Széchenyi Professzori Ösztöndíjas, majd Széchenyi István Ösztöndíjas volt. 2000-ben habilitált, 2005-től a Magyar Tudományos Akadémia Doktora, az MTA köztestületi tagja. Professzori kinevezését 2006-ban kapta.

Kutatási területe a német idealizmus, Kierkegaard filozófiája, valamint művészet- és képfilozófia. Szintén kiemelten foglalkozik a német romantikával, ezen belül elsősorban Schellinggel. Schelling és Kierkegaard számos művének magyar fordítója.

Több önálló kötete jelent meg, így többek között egy-egy Schellingről, illetve Kierkegaard-ról szóló monográfia, ez utóbbi 2008-ban Fitz Díjat kapott. Könyvet írt nietzschei filozófia, valamint képfilozófiai témaköréből, Zarathustra és Viktor Eremita címmel. Első filozófiai–szépirodalmi jellegű művét A megfordult világ címmel Pszeudo Kierkegaard álnéven jelentetette meg. Művészetfilozófiai munkái két önálló kötetben (Kép és mítosz I. és II.) és több tanulmányban olvashatók, egy Caravaggio-értelmezése A szépség akarata című kötetben.

Több hazai és külföldi egyetem és intézet (Weimar, Koppenhága) vendégelőadója, számos hazai és nemzetközi konferencia résztvevője, szervezője (Naumburg, Frankfurt, Koppenhága, Weimar stb.). Az EXISTENTIA című lap alapítója, és rövid ideig szerkesztője. Az Ad hominem című sorozat szerkesztője, amelyben számos monográfia jelent meg különböző filozófusokról (Hegel, Leibniz, Foucault, Schelling, Spengler, Kierkegaard, Merleau-Ponty, Pascal), nem egyszer első hazai megjelenésként. A Kierkegaard Research Centre és a Jelenkor Kiadó gondozásában megjelenő dán összkiadás (Kierkegaard Skifter) alapján készülő tíz kötetes Kierkegaard-sorozat egyik szerkesztője.

A Magyar Filozófiai Társaság elnöke, a Nietzsche Gesellschaft tagja, alapító tagja a Német-Magyar Filozófiai Társaságnak. Szoros munkakapcsolatot tart fenn a dán Søren Kierkegaard Research Centre-rel, ahol többször tartott előadást, illetve szervezett velük közös konferenciát.

Johann Sebastian Bach: WTC1 No. 16 in g minor BWV 861 (Szvjatoszlav Richter)
Bryan Adams: 18 till I die