A Málnási Bartók György Filozófiai Doktori Iskola helyettes vezetője és a filozófiai mesterképzés vezetője.

Fő kurzusai – a Bölcsész Szabadegyetem hallgatói számára is elérhetően:

A kép története és filozófiája – a barokktól a romantikáig

A kurzus elsődlegesen a Caravaggiótól Caspar David Friedrich művészetéig tartó korszakban élt nagy alkotók munkásságát kívánja bemutatni, célja az egyes művészettörténeti korszakok elemzése, az alkotók elhelyezése ezekben a korszakokban. Az előadásokhoz gazdag képanyag társul, a képek értelmezésében Erwin Panovsky alapvetéséből kiindulva művészetfilozófia kontextust állítunk fel a különböző képeket illetően.

A bevezetés a filozófiába

A kurzus célja egyrészről a filozófiában, a tudomány- és kultúrtörténetben felmerült nagy filozófiai nézetek ismertetése: a görög filozófiától (Szókratész, Platón, Arisztotelész), a keresztény bölcseleten (Szent Ágoston, Aquinói Szent Tamás), az újkoron (Descartes, Spinoza), a német idealizmuson (Kant, Hegel), valamint a romantikán és életfilozófiákon (Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard) a nagy filozófiai korszakok ismertetése, amely minden tudás alapjául szolgál. Másrészről témánk a kultúrtörténeti összefüggések (pl. filozófia és művészet) tisztázása, különböző kapcsolatok bemutatása. A tantárgy kifejezetten alapozó jellegű, oktatása során jelentős mértékben szeretné a hallgatók általános műveltségét szélesíteni, és azokat az alapismereteket átadni, amelyekre minden más kérdés ráépülnek. Az oktatás egyrészt történeti, másrészt – ezen keresztül – problémacentrikus.

Johann Sebastian Bach: WTC1 No. 16 in g minor BWV 861 (Szvjatoszlav Richter)
Bryan Adams: 18 till I die